top of page

Taxi-förarlegitimation

Vi kan hjälpa dig med alla nödvändiga förberedelser så att du känner dig säker inför de obligatoriska kör- och teoriproven. Vi anpassar utbildningen efter våra elevers specifika behov och förutsättningar. Med vår hjälp har du snart nått ditt mål. För att få ditt taxiförarlegitimation (taxikörkort) måste du uppfylla vissa krav. Vi vägleder dig genom hela processen och ser till att du har all den kunskap du behöver innan du ansöker om ditt taxikörkort. 

 

Pris: 4000:- 

Taxi - eget

För att få köra en taxibil är det främsta kravet att ha taxiförarlegitimation och för att starta ett taxibolag krävs det att ha taxitrafiktillstånd (taxi eget) . För att få tillståndet från transport styrelsen behöver man gå på en kurs som tas plats på olika ställen. Kursen fokuserar framför allt på tre ämnen och dessa är juridik, företagsledning och ekonomisk ledning samt tekniska former, driftförhållanden och trafiksäkerhet. 

Proven består

 

 

Pris: 5500:- 

Gods

För att bli godkänt på yrkeskunnande för yrkesmässig trafik så krävs det att bli godkänd på                 hos trafikverket. Del 1 består utav poänggivande 40 frågor och provtiden ligger på 2 timmar. Del 2 består utav 20 poänggivande frågor och har också en provtid på 2 timmar. Vårt mål är att förberedda våra elever inför både delprov. 

 

 

 

Pris: 5500:- 
bottom of page